color bg

Het Veranderalfabet

Boek

€11,50
Het Veranderalfabet

eBook

€3,95

Het Veranderalfabet

Het is de uitdaging om met kleine verbeteringen en vernieuwingen een grote beweging in gang te zetten.
-Ingrid de Moel

Verandering binnen organisaties. Boeken met allerlei theorieën zijn er over volgeschreven. Uiteindelijk is de praktijk vaak weerbarstiger dan de theorie, wat bijvoorbeeld  blijkt uit de berichten dat veranderingstrajecten binnen organisaties vaker niet dan wel succesvol zijn. Opgedane ervaringen en dergelijke berichten zorgen er voor dat veel mensen ‘huiverig’ zijn voor verandering en dat is eigenlijk zonde, want verandering biedt ook kansen. Vooral daar waar organisatieverandering samenhangt met ‘mensen-werk’.

Dat laatste is dan ook de rode draad in dit boek, waarin zeven auteurs met totaal verschillende achtergronden, 26 hoofdstukken over verandering hebben geschreven. Dit vanuit individueel- en organisatieperspectief. 

×

Log in